^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4

Úřední deska

EVROPSKÁ UNIE - OPERAČNÍ PROGRAM  VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Příjemce dotace: Mateřská škola, Jinolice

Název projektu: „Zvýšení kvality výuky v MŠ Jinolice – šablony III“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017562

Období realizace: 1. 9.2020 – 31.8.2022

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 196 588 ,- Kč hradíme následující aktivity:

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • Využití ICT ve vzdělávání
  • Projektový den ve výuce
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

Ke stažení Vám poskytujeme tyto dokumenty:

Desatero pro rodiče

Co potřebuje dítě do MŠ

Vnitřní řád školní jídelny

Provozní řád MŠ

Školní řád

ŠVP