^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4

Informace o mateřské škole

Mateřská škola se nachází v krásné přírodě Českého ráje, mezi lesy a rybníky, při silnici vedoucí z Jičína směrem na Turnov. Na okraji vesnice Jinolice stojí jednopatrová budova bývalé obecní školy. V současné době se v budově nachází dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 50 dětí a s vlastní vývařovnou pro děti, zaměstnance a cizí strávníky. Kapacita školní jídelny je 80 obědů. 

Třída Žabičky se nachází v přízemí a navštěvují ji děti zpravidla od 4-6 let. Druhá třída Berušky je umístěna v 1 patře a zde docházejí děti zpravidla ve věku 2-4 roky.  V současné době je kapacita plně obsazena.

Kolem školy se rozprostírá velká zahrada s průlezkami, pružinovými houpačkami, pískovištěm, hřištěm a prostornou pergolou se stoly a lavicemi. Prostory školní zahrady i budovy školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů. 

V mateřské škole se zaměřujeme na poznávání okolního světa, světa milé dětské duše, která potřebuje rozvíjet tím nejvlídnějším způsobem. To se nám daří  nejen prostřednictvím hodných a zkušených pedagogů a ostatního personálu, ale i díky nejrůznějším aktivitám - společným zážitkům, spoustě her, poznávání a tvoření. Podporujeme u dětí touhu objevovat okolní svět, porozumět mu, pěstovat kladný vztah dětí k přírodě i lidem, být přátelští, umět pomáhat a rozvíjet vlastní samostatnost a odpovědnost. 

Cílem je provést děti úspěšně obdobím adaptace v mateřské škole. Získat základní dovednosti v sebeobsluze, povzbuzovat u dětí zájem o pozorování a objevování světa kolem nás. 

 

Důležité kontakty:

Zřizovatel : Obec Jinolice

kapacita mateřské školy : 50 dětí / 2 třídy/

kapacita školní jídelny : 80 strávníků

Provozní doba : 6.30 – 16.00 hod.

Telefon :   607 958 850 - ředitelka MŠ

                725 822 469 - třída Berušky

                601 593 275 - třída Žabičky

                604 301 005 - vedoucí školního stravování

e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pedagogický sbor:

Ředitelka: Monika Hakenová

Kvalifikované učitelky: Tereza Šrytrová, Marie Kužílková, Monika Pilíková

 

Pracovnice provozní :

vedoucí školní jídelny: Šárka Benešová

kuchařka: Dana Macková

školnice: Monika Voglová

uklizečka: Monika Voglová

 

účetní: ing.Jana Radová

Měsíční školné za dítě: 300 Kč

Strava za dítě na den: 37 Kč

--------------------------------------------------------------------------

EVROPSKÁ UNIE - OPERAČNÍ PROGRAM  VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Příjemce dotace: Mateřská škola, Jinolice

Název projektu: „Zvýšení kvality výuky v MŠ Jinolice – šablony III“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017562

Období realizace: 1. 9.2020 – 31.8.2022

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 196 588 ,- Kč hradíme následující aktivity:

  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • Využití ICT ve vzdělávání
  • Projektový den ve výuce
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ