^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4

Kontakt

Obec Jinolice
Jinolice 39
Jičín 50601
Tel.: starosta: 604 293 433, místostarostka:775 981 977
Email:urad@obecjinolice.cz

IČO: 00578363

Datová schránka: b3qbgq4
Úřední hodiny: Pondělí 17-19 hod

Aktuality

soukromá akce -motosraz kemp Jinolice

V pondělí 22.5.2017 navštívili obecní úřad zástupci pořadatele, který ve dnech 9.-11. 6. 2017 bude pořádat soukromou akci - motosraz v areálu kempu Jinolice. Organizátoři budou apelovat na účastníky, aby dodržovali dopravní předpisy a parkovali na vyhrazených místech k tomu určených. Toto bude kontrolováno jejich pořadatelskou službou. Organizátoři mají zájem na tom, aby vše proběhlo hladce a ze strany místních občanů nebyly námitky.

svoz odpadu

O víkendu 12. - 14. května bude před hasičárnu na návsi přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Vhazujte tam např. staré podlahové krytiny,nábytek apod. Nepatří sem obaly od barev a sprejů.

Dále je na úterý 30.5. zajištěn odvoz staré elektroniky. Tento odpad ( staré ledničky, pračky, mikrovlnky, monitory , televizory apod. ) odkládejte do garáže   obecního úřadu ve dnech sobota 27. 5. v době 9-10   hodin nebo pondělí 29.5. v době 17-19 hodin.

Ohledně starých pneumatik vás odkazujeme na Kolektivní systém sběru pneumatik (ELTMA), kdy existují místa, kde jsou povinni od vás     pneumatiky bezúplatně převzít . V okolí Jičína to jsou např.: Auto Srb - Moravčice; Michal Pokorný – M. Koněva, Jičín; K & T Jičín s.r.o.,Valdice; FUN CARS s.r.o. – Textilní, Jičín.

kontakty - revize kotlů

Novela zákona o ochraně ovzduší ukládá povinnost od 1.1.2017 na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle na tuhá paliva. Více informací + kontakty na revizní techniky působící v Královéhradeckém kraji najdete v  sekci Úřední deska  - Ostatní .

k problematice regulace nočního klidu

Vážení občané,

vzhledem k množícím se dotazům ohledně vyhlášky o regulaci nočního klidu Vás informujeme, že:

„Obce a města nemají povinnost vydávat obecně závazné vyhlášky o regulaci nočního klidu; mají však možnost v případě existence výjimečných akcí celoobecního významu v době jejich konání dobu nočního klidu formou obecně závazné vyhlášky zkrátit či nevymezit.

Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí, tak žádný právní předpis neomezuje jejich konání a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce či města ani jiného orgánu veřejné správy. Tyto akce se tak mohou na území obce či města konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční klid.“

Zdroj: www.mvcr.cz/ (http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-26.aspx)

        

                                                                           Obecní úřad Jinolice

zveřejnění návrhu územního plánu obce

V části Úřední deska  najdete v záložce územní plánování  Veřejnou vyhlášku a dokumentaci k návrhu územního plánu

Výběr poplatků za odpad a psy v roce 2016

Během měsíců června a července je nutné zaplatit poplatek za odpad, případně psa:

odpad: 200 Kč / osoba
pes: 50 Kč / 1 pes

 

 

 

 

 možnost úhrady:

 

  • v hotovosti v úředních hodinách na OÚ
  • převodem na účet č. 23822541/0100, variabilní symbol č.p. domu

 

svoz kovového odpadu -Podůlší

V době zimního času je možnost pro občany odkládat kovový odpad v Podůlší u areálu zemědělského družstva v době od 17.45 až 18 hod.

V době letního času je tato možnost v době od 18.45  do 19 hod.

 

I nadále platí, že první pondělí v měsící mohou občané donést v určených pytlých (barva šedá) tento kovový odpad na OÚ Jinolice, odkud bude odvezen do Podůlší.

Poděkování občanům

Obecní úřad mnohokrát děkuje všem občanům, kteří se v hojném počtu dostavili v sobotu 11.4.2015 na brigádu a pomáhali uklidit naši obec.

oznámení MUDr. Kráslové

Dne 9.10.2015 oznámila MUDr. Jindřiška Kráslová:

 dne 30.11.2015 Vás převezme do péče Mudr. Andrea Fraňková, adresa: Československé armády 963, Jičín (budova laboratoře nemocnice - bývalé zubní oddělení).

tam budou vaše zdravotní dokumentace předány. Děkuji Vám všem.