^Zpět na začátek
foto1 foto2 foto3 foto4

Plán akcí

Plán akcí MŠ Jinolice na jednotlivé měsíce:
Září:
Zahájení plaveckého výcviku
Návštěva JMP – Jičín
Výlet do lesa, sběr přírodnin
Šikovné ručičky- vyrábění z přírodnin sběr víček z plastových lahví
Zahájení logopedické péče

Říjen:
Pokračování plavání účast na výtvarných soutěžích
Drakiáda – pouštění draků na louce návštěva divadla /dle nabídky/
Základy angličtiny
Delší turistické vycházky

Listopad:
Ukončení plaveckého výcviku
Vlastivědné vycházky do lesa, k rybníku
Výroba drobných vánočních dárečků
Fotografování dětí

Prosinec:
Nácvik vánoční besídky
Pečení vánočního cukroví
Setkání rodičů – vánoční besídka
Vánoční nadílka
Návštěva divadelního představení/ dle nabídky/

Leden :
Návštěva ZŠ Libuň před zápisem
Příprava na zápis do ZŠ
Vycházka do zimní přírody s krmením zvěře do krmelce
„Zimní olympiáda“ Lyžařský kurz

Únor:
Výroba masek na karneval
Dětský karneval v MŠ
Canisterapie
Speciální vyšetření očí

Březen:
Výroba kraslic a velikonočních přáníček
Návštěva knihovny a muzea v Jičíně
Povídání s myslivcem, ukázka výcviku dravců
Děti hrají dětem

Duben:
Nacvičování programu ke Dni matek
Vycházka k Rumcajsově jeskyni
Návštěva profesionálních hasičů v Jičíně
Muzikoterapie ve školce Atletická soutěž dětí
Zápis nových dětí do MŠ

Květen:
Výroba dárku pro maminky ke Dni matek
Fotografování dětí
Vzdělávací výlety vlakem i pěšky

Červen:
Oslava MDD / soutěže/
Školní výlet / s rodiči/
Loučení s předškoláky za účasti zástupců Obce Jinolice
Vyhodnocení atletické soutěže

Červenec:
Omezený prázdninový provoz /čerpání dovolené zaměstnanců/

Srpen:
Malování kuchyně a skladů úklid a příprava na nový školní rok